opierzony

Ktoś ledwie, świeżo opierzony «o kimś, kto niedawno osiągnął dojrzałość»: (...) taki ledwie opierzony, a już chce decydować za nas, stare wygi. Roz bezp 1996.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • opierzony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający pióra; taki, któremu wyrosły już pióra (o pisklętach) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • opierzony — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. opierzyć (p.) opierzony w użyciu przym. «pokryty, porosły pierzem» Opierzone pisklęta …   Słownik języka polskiego

  • ledwo — 1. pot. Ledwo, ledwie dychać, dyszeć, zipać a) «z trudem oddychać»: (...) dogania go, ledwo dysząc, niziutka starsza pani w okularach. M. Cegielski, Masala. b) «być bardzo słabym, zmęczonym, wyczerpanym, być bliskim śmierci»: Pan Moczydłowski… …   Słownik frazeologiczny

  • ledwie — 1. pot. Ledwo, ledwie dychać, dyszeć, zipać a) «z trudem oddychać»: (...) dogania go, ledwo dysząc, niziutka starsza pani w okularach. M. Cegielski, Masala. b) «być bardzo słabym, zmęczonym, wyczerpanym, być bliskim śmierci»: Pan Moczydłowski… …   Słownik frazeologiczny

  • świeżo — 1. Mieć coś świeżo w pamięci «dobrze pamiętać coś, co się niedawno wydarzyło»: (...) było dopiero dwadzieścia lat po wojnie, wszyscy mieli jeszcze świeżo w pamięci okropności okupacji. A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między. 2. Opisać,… …   Słownik frazeologiczny

  • bezpióry — «nie mający piór, nie opierzony» Bezpióre pisklęta …   Słownik języka polskiego

  • goły — goli 1. «nie przykryty, nie osłonięty ubraniem; nagi, obnażony» Gołe nogi, plecy ramiona. Gołe ciało. W rzece kąpią się goli chłopcy. ◊ Goła szabla, goły miecz «szabla miecz wydobyte z pochwy, obnażone» ◊ Pod gołym niebem «na dworze, na powietrzu …   Słownik języka polskiego

  • nagi — nadzy 1. «nie mający na sobie ubrania, nie osłonięty ubraniem; nie ubrany, obnażony, goły» Nagie ramiona, stopy. Nagie dziecko. przen. a) «nie mający naturalnego pokrycia (np. włosów, sierści, piór, szaty roślinnej itp.); nie owłosiony, nie… …   Słownik języka polskiego

  • pierzasty — 1. «porośnięty piórami, mający upierzenie; opierzony» 2. «zrobiony z piór ptasich; ozdobiony piórami» Pierzaste boa. Pierzasty wachlarz. 3. «przypominający swym wyglądem pióra, puch» Pierzaste nasionka topoli, mleczu. ∆ meteor. Chmury, obłoki… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.